Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Netwerk Purmerend

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en evenementen georganiseerd door Netwerk Purmerend. Door aan te melden bij een bijeenkomst of evenement georganiseerd door Netwerk Purmerend, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 1. Inschrijving

  1.1 Om deel te nemen aan een bijeenkomst of evenement van Netwerk Purmerend, dient u zich vooraf in te schrijven via het daarvoor bestemde registratieproces.
  1.2 Inschrijvingen worden geaccepteerd op basis van beschikbaarheid en in volgorde van ontvangst.
  1.3 U dient bij de inschrijving accurate en volledige informatie te verstrekken.

   

 2. Betaling 
  2.1 De deelnamekosten voor bijeenkomsten of evenementen van Netwerk Purmerend dienen voorafgaand aan het evenement te worden voldaan zoals aangegeven in de registratieprocedure.
  2.2 Betaling kan worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op onze website.

   

   

 3. Annulering en Restitutie
  3.1 Annulering van uw deelname dient schriftelijk te worden ingediend via e-mail naar het opgegeven contactadres van Netwerk Purmerend
  (info@netwerkpurmerend.nl)
  3.2 Bij annulering van uw deelname:
  a. Meer dan 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst of het evenement: U heeft recht op
  gedeeltelijke restitutie (50%) van de deelnamekosten, tenzij anders vermeld.
  b. Binnen 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst of het evenement: Er wordt geen restitutie verleend, tenzij anders vermeld.
  3.3 Voor sommige bijeenkomsten of evenementen geldt dat er helemaal geen restitutie mogelijk is, omdat de kosten door de stichting al
  vroegtijdig gemaakt zijn, ook niet voor afzeggingen binnen 48 uur. In dergelijke gevallen wordt dit expliciet vermeld in de aankondiging van het evenement.

   

   

 4. Programma en Wijzigingen
  4.1 Netwerk Purmerend behoudt zich het recht voor om het programma, de locatie, de datum, de sprekers en andere aspecten van een bijeenkomst of evenement te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  4.2 Netwerk Purmerend zal redelijke inspanningen leveren om deelnemers op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen indien mogelijk.

   

   

 5. Gedragscode
  5.1 Deelnemers worden geacht zich tijdens bijeenkomsten of evenementen van Netwerk Purmerend respectvol te gedragen jegens andere deelnemers, sprekers en organisatoren.
  5.2 Discriminatie, intimidatie, beledigend gedrag of ander onaanvaardbaar gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering van het evenement zonder restitutie van de deelnamekosten.

   

   

 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Netwerk Purmerend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens bijeenkomsten of evenementen.
  6.2 Netwerk Purmerend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid van deelnemers tijdens bijeenkomsten of evenementen, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Netwerk Purmerend.

   

   

 7. Toepasselijk recht
  7.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

   

   

 8. Contact voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Netwerk Purmerend via het opgegeven contactadres op onze website.

Door deel te nemen aan een bijeenkomst of evenement van Netwerk Purmerend verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Netwerk Purmerend behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Adres

Purmerend

Telefoon

06-19217777

Email

netwerkpurmerend@gmail.com